TYPOLOGIA MIECZÓW ŚREDNIOWIECZNYCH.

  Miecz historyczny, a zwłaszcza jego wymiary, rodzaj stali, sposób kucia i hartowania, ogólne proporcje danego typu głowni czy choćby jej waga i wyważenie, są wynikiem wielowiekowej ewolucji zarówno sztuki kowalskiej, jak i sposobu walki, do którego taki miecz skonstruowano. Trzeba jednak zauważyć, że bronioznawcy rozróżniają przynajmniej kilkanaście typów i podtypów europejskich mieczów długich, używanych w ciągu blisko 400 lat istnienia tego rodzaju broni. Różnią się one czasem znacznie wielkością, proporcjami, przekrojem głowni ("szlifem") czy kształtem rękojeści.Typologia i chronologia mieczów średniowiecznych.
(Typologia R. E. Oakeshotta według Andrzeja Nadolskiego "Polska Broń - Broń Biała", chronologia na podstawie Mariana Głoska - "Miecze Środkowoeuropejskie z X - XVI w.)


Nie można więc co prawda mówić o budowie, proporcjach czy wymiarach typowego miecza długiego, gdyż typowego miecza po prostu nie było, ale jednak można zbudować pewien model fizyczny, który pomoże zrozumieć pewne cechy wspólne dla wszystkich dobrych głowni - również współczesnych - wszystko jedno, czy będzie to miecz wikinga, samuraja czy szabla husarska.

Jesteś na stronie http://www.platnerz.com