BIBLIOGRAFIA.

  1. Anne Norgard Jorgensen.
Bwaffen und Gräber. Det kongelige nordiske oldskriftselskab. Kobenhavn 1999
  2. Biborski Marcin.
Miecze z okresu wpływów rzymskich na obszarze kultury przeworskiej. Materiały Archeologiczne XVIII. 1978
  3. Bielenin Kazimierz.
Starożytne Górnictwo i Hutnictwo Żelaza w Górach Świętokrzyskich [wyd. 2]. Kieleckie Towarzystwo Naukowe. Kielce 1993
  4. Cannor Robert H. jun.
Dynamika układów fizycznych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1973
  5. Famuła Jan, Mrowiec Stanisław, Nikiel Józef, Szumański Tadeusz.
Tablice Stali Jakościowych.  Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1966
  6. Florow A.W.
Artystyczna Obróbka Metali. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1989
  7. Głosek Marian.
Miecze środkowoeuropejskie z X - XV w. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1984
  8. Gradowski Michał.
Dawne złotnictwo. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1984
  9. Janicki Ludwik.
Mechanika techniczna . Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne. Warszawa 1986
10. Kwaśniewicz Włodzimierz.
Pięć wieków szabli polskiej. Wydawnictwo BELLONA. Warszawa 1993
11. Kwaśniewicz Włodzimierz.
Dzieje szabli w Polsce. Wydawnictwo BELLONA. Warszawa 1999
12. Łubiński Mieczysław, Filipowicz Andrzej, Żółtowski Wojciech.
Konstrukcje metalowe. Wydawnictwo "Arkady". Warszawa 1986
13. Nadolski Andrzej.
Polska broń. Broń biała.  Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1974
14. Niezgodziński Michał Edward, Niezgodziński Tadeusz.
Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1973
15. Piaskowski Jerzy.
O stali damasceńskiej. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1974
16. Rudnik Stanisław.
Metaloznawstwo. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1986
17. Socha Henryk.
Miecze japońskie nihonto. Dom Wydawniczy BELLONA. Warszawa 2002
18. Teofil Prezbiter.
Diversarum artium schedula. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych. TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów. Kraków 1998
19. Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350 - 1450. Pod redakcją Andrzeja Nadolskiego. Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kultury Materialnej. Łódź 1990
20. Vytautas Kazakevičius.
IX-XIII a baltu kalavija. ALMA LITTERA. Vilnius 1996
21. Weber Józef.
Zarys kowalstwa i obróbki cieplnej. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Warszawa 1947
22. Werner Jerzy.
Polska broń. Łuk i kusza.  Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wrocław 1974
23. Wesołowski Kornel.
Metaloznawstwo i obróbka cieplna. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 1981
24. Żygulski Zdzisław jun.
Broń wschodnia. Krajowa Agencja Wydawnicza. Warszawa 1983
25. Żygulski Zdzisław jun.
Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1982


Jesteś na stronie http://www.platnerz.com